باسکول 50 تنی مکانیکی

نوع باسكول :50 تن مکانيكي،  تمام فلز ، 8×3 متر


-  ظرفيت باسكول 50 تن


-  مقاومت صفحه باسكول 100 تن

- ابعاد صفحه باسكول 3×8 مترمشخصات زير سازى باسكول


1-  نوع شاسى از تيرآهن 60 اروپائي  .

2-  ورق روى صفحه باسكول از ورق 20 ميليمتر .

3-  پلهاى بين شاسى از تيرآهن 18 .

4-  ورق اهرمها از ورق 40 ميليمتر .

5-  لوله اهرم انتقال نيرو از لوله 22 مانيسمان بدون درز .

6- تيرآهنهاى اهرم انتقال نيرو از تيرآهن 22 اروپائى .

7-گوشوارهاى اهرم از ورق 15 ميليمتر .

8-  دروازهاى اهرم از ناودانى 14 تقويت شده با ورق 20 .

9-  بازيكن اهرمها و چهار پهلوى دروازها از چهار پهلوى 50×50 .

10-  فولاد استفاده شده جهت بالشتكها از فولاد S.P.K  مىباشد .

11- تيغهاى باسكول از خشكه تراش سفيد میباشد .لازم به ذكر است چون حساسترين قسمت باسكول تيغها و بالشتكها ميباشد و اين كارخانه از بهترين نوع فولاد استفاده كرده، كه ميتوان آنرا در چهارمرحله وهر مرحله حداقل 5 سال از آن استفاده كرد وبه مدت 5 سال تمامى تيغها گارانتى ميباشد.


قابل ذكر است كه اين كارخانه تنها سازنده اى است كه نوع سيستم باسكولهاى آن بصورت دروزه اى و گوشواره اى مىباشد كه نسبت به انواع مشابه ديگر در موارد زير برترى دارد .

-دقت توزين بسيار بالا     -استحكام و قدرت زياد     -استحلاك و خرابى كمتر     -حساسيت وزنى بالا


دستگاه توزين


1- نوع شاهين دستي با دقت 2 كيلو گرم

لطفأ جهت هرچه برسي بهتر و مقايسه آن با انواع مشابه ، مشخصات زير سازي فوق را با دقت هرچه بيشتر مطالعه فرمائيد .

قابل ذكر است قسمت زير سازي باسكول 5 سال گارانتي و 20 سال خدمات پس از فروش دارد .