باسکول 60 تنی تمام الکترونیک داخل گود

نوع باسكول :60 تنی تمام الکترونیک داخل گود، 16×3 متر تمام فلز


نوع ( 1 )

مشخصات الکترونیکی:
1-دستگاه نشاهنده OMEGA- چند گستره ای
2-تعداد لودسلها 6عدد با مارک ZEMIC  همرا با جعبه تقسیم
3-ظرفیت لودسلها 180 تن
4-نوع باسکول تمام الکترونیک تمام فلز


مشخصات سازه :
1-شاسی باسکول IPE 50 فابریک تقویت شده میباشد
2-ورق روی صفحه باسکول از ورق 10 میلیمتر
3-تیر ریزی روی صفحه باسکول از تیر آهن 14 میباشد

نوع ( 2 )

مشخصات الكترونيكي :
1- دستگاه نشاندهنده OMEGA -چند گستره ای
2- تعداد لودسلها 6 عدد با مارک ZEMICهمراه با جعبه تقسیم
3- ظرفیت لودسلها 180 تن
4-نوع باسکول تمام الکترونیک تمام فلز

مشخصات سازه :
1-  شاسي باسكول IPE  50   فابریک  تقویت شده میباشد
2- ورق روي صفحه باسكول از ورق 20 ميليمتر
3- پلهاي بين شاسي باسكول از تيرآهن 20 ميباشد .

کلیه هزینه های بنائی ، حمل و نقل ، جرثقیل و کالیبراسیون استاندارد و تهیه پرینتر به عهده خریدار میباشد

ارائه نقشه چاله ، نصب باسکول ، راه اندازی و آموزش و تحویل به موسسه استاندارد به عهده فروشنده میباشد