باسکول 60 تنی تمام الکترونیک روی زمین

نوع باسكول : 60 تنی تمام الکترونیک روی زمین، 16×3 متر تمام فلز


نوع (1)

مشخصات الكترونيكي :

1- دستگاه نشاندهنده OMEGA - چند گستره ای

2- تعداد لودسلها 6عدد با مارک ZEMICهمرا با جعبه تقسیم

3- ظرفیت لودسلها 180 تن

4-نوع باسکول تمام الکترونیک تمام فلزمشخصات سازه :

1-  شاسي باسكول IPE  50  فابریک تقویت شده میباشد

2- ورق روي صفحه باسكول از ورق 10 ميليمتر

3- تير ريزي روي باسكول از تيرآهن 20 و 18 ميباشد .

 

نوع ( 2 )

مشخصات الكترونيكي :

1- دستگاه نشاندهنده OMEGA - چند گستره ای

2- تعداد لودسلها 6 عدد با مارک ZEMICهمرا ه با جعبه تقسیم

3-  ظرفیت لودسلها 180 تن

4- نوع باسکول تمام الکترونیک تمام فلزمشخصات سازه :


1-  شاسي باسكول IPE  60    فابریک  ميباشد

2- ورق روي صفحه باسكول از ورق 10 ميليمتر

3- تير ريزي روي باسكول از تيرآهن 20 و 18 ميباشد .