باسکول 60 تنی مکانیکی

نوع باسكول :60 تنی مکانیکی، چهار پايه  تمام فلز ، 16×3 متر

- مقاومت صفحه باسكول 120 تن
- ابعاد صفحه باسكول 16×3 متر


مشخصات زير سازى باسكول


1- نوع شاسى از تيرآهن 80 سنگين با ضخامت 20 ميليمتر .

2- ورق روى صفحه باسكول از ورق 20 ميليمتر .

3- پلهاى بين شاسيها از تيرآهن 30 ميباشد .

4- ورق اهرمها از ورق 40 ميليمتر .

5- لوله هاى اهرم انتقال نيرو از لوله 24/5 مانيسمان بدون درز .

6- تيرآهنهاى اهرم انتقال نيرو از تيرآهن 30 سنگين .

7-گوشواره هاى اهرم از ورق 15 ميليمتر .

8- دروازه هاى اهرم از ناودانى 14 تقويت شده با ورق 20 .

9- بازيكن اهرمها و چهار پهلوى دروازه ها از چهار پهلوى 55×55 .

10- فولاد استفاده شده جهت بالشتكها از فولاد S.P.K  مىباشد .

11- تيغهاى باسكول از خشكه تراش سفيد مىباشد .


لازم به ذكر است چون حساسترين قسمت باسكول قسمت تيغهاوبالشتكهاآن ميباشدواين كارخانه از بهترين نوع فولاداستفاده كرده وميتوان آنرادر چهارمرحله وهرمرحله حداقل 5 سال ازآن استفاده كردكه به مدت 5 سال تمامىتيغها گارانتى ميباشد.


قابل ذكر است كه اين كارخانه تنها سازنده اى است كه نوع سيستم باسكولهاى آن چهار پايه و بصورت دروازه اى و گوشواره اى مىباشد كه نسبت به انواع مشابه ديگر در موارد زير برترى دارد .

-دقت توزين بسيار بالا     -استحكام و قدرت زياد     -استحلاك و خرابى كمتر     -حساسيت وزنى بالا

دستگاه توزين


1- مدل شاهين دستي با دقت 2 كيلوگرم                                                                                 

لطفاً جهت هرچه بررسي بهتر ومقايسه آن با انواع مشابه ، مشخصات زير سازي فوق را با دقت هر چه بيشتر مطالعه فرمائيد .

قابل ذكر است قسمت زير سازي باسكول 5 سال گارانتي و20 سال خدمات پس از فروش دارد .

وزن آهن آلات مصرفي باسكول فوق حدودأ 17 تن ميباشد .