1. در هنگام انتخاب محل نصب باسکول هاي جاده اي به چه نكاتي بايد توجه كرد؟


  • خاك مناسب در محل نصب: قدرت تحمل خاک محل باسکول باید در حدی باشد که بتواند فشار وزن خود باسکول و حداکثر ظرفیت بار باسکول را تحمل کند.  به طور کلی، قدرت تحمل خاک باید حداقل 3 تا 4 كيلو گرم بر سانتيمتر باشد، اما قدرتهای تحمل پایین تر نیز در صورتی که بتوان کمبود را با زیرسازی جبران کرد می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

  • وجود فضاي كافي براي باسكول: باید فضای کافی برای دسترسی به باسکول وجود داشته باشد.  بهتر است راههای مستقیم و مسطح از هر طرف به باسکول وجود داشته باشد که طول هریک از آن ها مساوی طول صفحة باسکول باشد. محل نصب باسكول باید به نحوی باشد که نیازی به دورزدن وسیلة نقلیه بر روی باسکول نباشد، یعنی وسایل نقلیه از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شوند.
  • فضاي مناسب براي تخليه: باید فضای کافی برای جرثقیل وجود داشته باشد تا بتواند در هنگام تحویل باسکول جدید به محل نصب، باسکول را از روی کامیون بردارد.
  • ايجاد اتاقك توزين: ضروری است محل قابل قبولی برای قرار دادن ادوات توزین در نظر گرفته شود. معمولا نشان دهنده توزین در اتاقکی قرار می گیرد که نزدیک باسکول است تا متصدی باسکول بتواند قرار گرفتن صحیح کامیون بر روی صفحة باسکول را قبل از توزین مشاهده کند و قبل و بعد از توزين بتواند شروع و اتمام عمليات توزين را به راننده اعلام نمايد.  نیروی برق محل باید به نحوي تامين باشد که نشانگر وزن و چاپگر بتوانند کار کنند برق تامين شده نبايد نوسان داشته باشد و در صورت نوسان برق از تجهيزات محافظ باتري دار مانند ups   استفاده نماييد.  در باسکول هایی که بر روی گودال نصب می شوند، بهتر است یک کابل برق جهت روشنايي به داخل گودال کشیده شود.
  • تامين فاضلاب مناسب: تخلیة مناسب باید در زیرسازی باسکول تعبیه شود تا اطمینان حاصل شود که در اطراف باسکول یا در داخل گودال آن، آب جمع نمی شود.
  • عدم وجود كابل هاي تاثير گذار: در محل نصب باسكول نبايد كابل هاي فشار قوي برق كه  تاثير مخربي بر نشان دهنده و لودسل ها دارند وجود داشته و نيز نباید کابل هوایی برق وتلفن که مانع حرکت کامیون از باسکول می شود، وجود داشته باشد. براي آزمايش اين موضوع ميتوانيد از گوشي تلفن همراه خود استفاده كنيد و در صورتي كه در محل نصب آنتن ميدهد و نويز (Noise  ) بر روي گوشي وجود ندارد محل در نظر گرفته شده مناسب است.
  • ايجاد موانع و شب رنگ ها: نصب موانع و تجهيزات شب رنگ باسکول، اتاقک باسکول، و ادوات مجاور باسکول را در مقابل کامیون های منحرف شده محافظت می کند.
  • تمهيدات ايمني: دقت شود که محل انتخابی در منطقة خطرناک یا قابل انفجار نباشد. اگر این طور است، باید در هنگام خرید باسکول، تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که باسکول مناسب محیط کار تهيه شده است.
  • تاثير عوامل جوي: مطمئن شوید که تأثیر عوامل مختلف بر باسکول به حداقل برسد. یعنی در مکان هایی که در معرض باید شدید هستند، بادگیر ساخته شود یا در محل هایی که بارش برف شدید است، حصار برفی ساخته شود تا از تجمع برف بر روی صفحة باسکول جلوگیری شود.