معرفی انواع باسکول

  • باسكول هاي جاده اي:

دستگاهي است كه وسايل نقليه جاده اي را در يك مرحله و با استفاده از اثر جاذبه زمين توزين مي نمايد.

  • باسكول ها ي كفه اي:

اين دستگاه در ابعاد 1×1متر تا 3×3متر و در ظرفيت هاي 1 الي 40 تن جهت توزين در واحد هاي توليدي، انبار ها و ميوه فروشي ها و صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد . دقت توزين اين دستگاه بسته به ظرفيت آن از 200 تا 2000 گرم مي باشد.     

  • باسكولت :

اين دستگاه توزين با ساختار فلزي يكپارچه، طراحي جديد، مناسب براي توزين مواد مختلف در صنايع نساجي، غذايي، شيميايي، دارويي و. . . مي باشد.

  • سيستم هاي توزين خاص:

شركت نسبت به توليد انواع سيستم هاي توزين (برطبق سفارش مشتريان) اقدام مي‌نمايد. از اين قبيل : انواع باسكول قله سنگ‌كش از ظرفيت هاي 10 الي 40 تن جهت توزين قطعات قله سنگ يا رول هاي فلزات يا موارد مشابه ديگر ،‌ بشكه پركن و گالن پركن، ‌باسكول دام كش جهت توزين انواع دام، ‌سيستم هاي توزين مخازن در ظرفيت هاي مختلف ، ‌سيستم هاي توزين بچينگ مصالح، هاپر سيمان،‌ توزين كشتارگاهي،‌ سيستم هاي توزين مخلوط كن ها، ‌توزين رولينگ مي توان اشاره نمود.

  • آويز:

اين دستگاه جهت چك كردن وزن بار جابجا شده با جرثقيل مورد استفاده قرار ميگيرد و در ظرفيت هاي 100 تا 10000 كيلوگرم موجود مي باشد. به دليل ماهيت و روش اندازه گيري وزن در اين دستگاه دقت اندازه گيري نسبت به باسكولهاي كفه اي پائين تر است  

  • تبديل باسكول ها:

تبديل شامل انواع باسكول مكانيك به نيم الكترونيك يا تمام الكترونيك و يا باسكولهاي نيم الكترونيك به تمام الكترونيك  مي باشد.

  • قطار كش:

هر قطار از لوكوموتيو،‌واگنهاي مسافربري و واگنهاي باري تشكيل شده است.

به طور معمول هر واگن از دو بوژي(يكي در جلو و يكي در عقب واگن) ، هر بوژي از دو محور و هر محور از دو چرخ تشكيل شده است.

سيستم توزين ريلي به 5 دسته واگن به واگن، بوژي به بوژي‌، محور به محور،‌ چرخ به چرخ و سيستم توزين مايعات تقسيم مي شود كه در زير به شرح مختصري از هريك مي پردازيم.

  • بوژي چيست؟

بوژی به سیستم حرکتی واگن یا لوکوموتیو گفته می‌شود و متشکل از قاب) تیرهای طولی وعرضی)، مجموعه فنربندی (تعلیق)، مجموعه چرخ ومحور، مجموعه ترمز و ادوات مربوطه می باشد. بوژی ضمن توزیع یکنواخت وزن واگن روی خط باعث سهولت در گردش واگن هنگام عبور از قوس، ایمنی سیر، سهولت در مبادله واگن بین راه آهن های با عرض خط مختلف و افزایش ظرفیت بارگیری واگن در بارمحوري ثابت مي شود.

در لوکوموتیو ها بوژی نقش های اساسی دیگری نیز دارد و آنها عبارتند از:توزیع وزن نسبتا سنگین لوكوموتيو برروي ريل، كشش لوكوموتيو و واگن هاي متصل به آن و تامين چسبندگي لازم براي لوكوموتيو.

توزين واگن به واگن: در اين سيستم، توزين در يك مرحله انجام مي شود روش كار به اين شكل است كه هر بوژي به طور مجزا اما همزمان بر روي پلتفرمهاي جداگانه قرار گرفته و وزن محاسبه مي شود. به اين روش توزين، سيستم واگن كش دوكفه اي نيز گفته مي شود.

توزين بوژي به بوژي: در اين روش يك سيستم توزين برروي خط راه آهن نصب شده و بوژيهاي هر واگن به ترتيب از آن عبور نموده ،‌وزن مي شوند سپس وزن بوژيهاي هر واگن توسط نرم افزار جمع شده و به صورت مجموع و جداگانه قابل گزارش گيري مي باشد.

محوركش: در اين سيستم، توزين يك بوژي به صورت محور به محور انجام خواهد شد. معمولا شركتهاي باربري براي اطمينان از اينكه بار محوري واگنها از بار مجاز بيشتر نيست از اين روش استفاده مي نمايند.

توزين چرخ به چرخ: در اين روش چرخ سمت راست و چپ به صورت جداگانه توزين خواهد شد. معمولا شركتهاي واگن ساز و يا شركتهاي تعميركننده لكوموتيو براي تست از اين روش استفاده مي نمايند.

توزين مخزن: براي توزين واگنهاي حمل مايعات از اين سيستم استفاده مي شود.

سيستم توزين ريلي از نظر نوع توزين به دو دسته استاتيك و دايناميك تقسيم مي شود.

در سيستم استاتيك هر واگن به صورت ثابت بر روي باسكول ايستاده ، توزين خواهد شد اما در سيستم دايناميك وزن واگن در حال حركت اندازه گيري مي شود.

توزين بوژي به بوژي و محور به محور معمولا به روش دايناميك و توزين چرخ به چرخ به صورت استاتيك انجام مي شود.

بهترين سرعت حركت قطار در سيستم دايناميك 5km و حداكثر سرعت مجاز 10km  مي باشد.

نكته: دقت سيستم استاتيك 10 برابر بيشتر از روش دايناميك است.